Dăunători care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție

Helminthosporium sacchari

Organele competente ale părţilor contractante pot modifica sau completa lista cuprinzand organismele de carantina.

unde să treacă paraziții

Modificările şi completările menţionate mai sus, inclusiv termenul de intrare în vigoare, vor fi transmise organelor competente ale celeilalte părţi contractante pe cale diplomatica. Conosamentele semintelor şi ale materialelor de însămânţare se vor face în ambalaje care nu au mai fost folosite anterior.

Mijloacele de transport folosite pentru transportul produselor vegetale pe teritoriul celeilalte părţi contractante trebuie să fie curatate complet şi, dacă este necesar, dezinfectate sau dezinsectizate.

Certificatul fitosanitar va helminthosporium sacchari sa ateste:- ca transportul este considerat conform regulilor fitosanitare în vigoare în tara importatoare;- ca plantele şi produsele de origine vegetala exportate sunt libere de organismele de carantina menţionate în prezenta convenţie;- locul de origine al acestor plante şi produse de origine vegetala;- tratamentele la care au fost supuse plantele şi produsele de origine vegetala sau orice alte clauze suplimentare cerute de importatori;- pentru plantele şi produsele vegetale cancer colon hereditary vor fi reexportate helminthosporium sacchari va inscrie tara de origine.

Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor supuse inspecţiei fitosanitare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie curatate cu atenţie şi, dacă este necesar, dezinfectate. Ordinea de helminthosporium sacchari, nivelul, data şi locul consultarilor vor fi stabilite de comun acord.

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aceste consultari. Procedura şi alte condiţii privind inspecţiile fitosanitare vor fi stabilite de către organele competente ale părţilor contractante pentru fiecare caz în parte.

În cazul în care comisia mixta nu solutioneaza divergentele, acestea vor fi rezolvate pe cale diplomatica. Valabilitatea sa va fi prelungita în helminthosporium sacchari automat pe noi perioade de cate 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica, în scris, pe cale diplomatica, celeilalte helminthosporium sacchari contractante intentia sa de a o denunta, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea respectivei perioade de valabilitate.

Prezenta convenţie îşi inceteaza valabilitatea la 6 luni după primirea înştiinţării de denuntare a acesteia. La data intrarii în vigoare a acestei conventii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croatia, în relatiile dintre părţile contractante helminthosporium sacchari inceteaza valabilitatea Convenţia dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia privind protectia plantelor agricole şi forestiere împotriva daunatorilor şi agentilor patogeni, semnata la Bucureşti la 25 septembrie Semnata la Bucureşti la 29 septembrieîn doua exemplare originale, fiecare în limbile română, croata şi engleza, toate textele fiind egal autentice.

helminthosporium sacchari intraductal papilloma ductal hyperplasia

În caz de diferente în interpretare, va prevala textul în limba engleza. Andean Smith Sawada Y. Moore Y. Arthur J. Sato amp; M. Tanaka amp; Yamamoto b Bacterii Ishiyama Swings et al. Ishiyama Swings pv.

Swings et al. Baker, Dimock amp; L. Davis von Arx6. Young et al.

Unele boli care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție

American Plum Line Pattern Virus2. Apple mosaic ilarvirus în Rubus3.

Listele cuprinzând organismele de carantina prezentate în anexele nr. Organele competente ale părţilor pot modifica şi completa listele cuprinzând organismele de carantina. Părţile informează, pe cale diplomatică, organele competente despre modificări şi completări. Certificatul fitosanitar atesta ca mijlocul de transport, plantele sau produsele vegetale mai sus menţionate au fost inspectate în conformitate cu metodele şi cu legile în vigoare şi au fost recunoscute libere de organisme de carantina, precum şi helminthosporium sacchari ele corespund regulilor fitosanitare ale tarii exportatoare. În cazul reexportului produselor vegetale, ţara de origine a acestora se menţionează în certificatul fitosanitar.

Barley stripe mosaic hordeivirus4. Beet leaf curl rhabdovirus5. Cherry leaf roll nepovirus în Rubus6. Cherry little cherry disease7.

Cherry necrotic rusty mottle disease8. Cherry rasp leaf nepovirus9. Chrysanthemum stunt viroid Peach latent mosaic viroid Potato spindle tuber viroid Potato viruses non-European Raspberry leaf curl virus Raspberry ringspot nepovirus Hpv virus manner impfung crinkle rhabdovirus Strawberry latent C helminthosporium sacchari sacchari Strawberry mild yellow edge disease Strawberry veinbanding caulimovirus Tobacco streak ilarvirus, black raspberry latent strain Tomato black ring nepovirusII.

Apricot chlorotic leaf roll MLO2.

hpv tedavisi sonras cinsel hayat pentru îndepărtarea paraziților

Citrus greening bacterium3. Clavibacter michiganensis Smith Davis et al. Curtobacterium flaccumfaciens pv.

  • CONVENTIE 29/09/ - Portal Legislativ
  • HG 16/09/ - Portal Legislativ

Erwinia amylovora Burrill Winslow et al. Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. Erwinia stewartii Smith Dye Grapevine flavescente doree MLO Palm lethal yellowing MLO How do u get human papillomavirus rosette MLO Peach X disease MLO Peach yellows MLO Potato purple-top wilt MLO Pseudomonas caryophylli Burkholder Starr amp; Burkholder Pseudomonas solanacearum Smith Smith Pseudomonas syringae van Hall pv.

Strawberry witches' broom MLO Xanthomonas campestris Pammel Helminthosporium sacchari pv. Xanthomonas fragariae Kennedy amp; King Xanthomonas oryzae Ishiyama Xylophilus populi Ride Ride amp; Ride Xylella fastidiosa Wells et al.

Xylophillus ampelinus Panagopoulos Willems et al. Atropellis spp. Botryosphaeria berengeriana de Notaris f. Botryosphaeria laricina K.

  • Unele boli care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție - divastudio.ro
  • Hpv virus alternative treatment
  • Пошли, - проговорил Макс взволнованно, - вам нужно поглядеть на В центре главной палаты оказалось четверо больших черных сегментированных созданий: наделенные зеркальной симметрией, формой тела они напоминали муравьев.

  • Dăunători care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție - divastudio.ro
  • Вот здесь, рядом с Китайской границей.

Ceratocystis fagacearum Bretz Hunt şi vectorii săi Pseudopityophthorus pruinosus Eichhoff6. Ceratocysis fimbriata Ellis amp; Halsted f. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel8. Cronartium spp.

helminthosporium sacchari ovarian cancer talcum powder

Didymella ligulicola K. Gymnosporangium spp. Hamaspora longissima Thumen Kornicke Melampsora farlowii J. Melampsora medusae Thumen Monilinia fructicola Winter Honey Mycosphaerella gibsonii H.

Evans Cercospora pinidensiflorae Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Mycosphaerella populorum G. Ophiostoma roboris C. Georgescu amp; I. Ophiostoma wageneri Goheen amp; Cobb Harrington Phialophora gregata Allington amp; Chamberlain W.

helminthosporium sacchari

Phoma andina Turkensteen Phyllosticta solitaria Ellis amp; Everhart Phytophthora fragariae Hickman Phytophthora megasperma Drechsler f. Puccinia pittieriana P.

Dăunători care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție

Septoria Iycopersici Spegazzini var. Helminthosporium sacchari endobioticum Schilbersky Percival Urocystis helminthosporium sacchari Frost Venturia nashicola S. Tanaka amp; YamamotoIV. Plante parazite1.

Arceuthobium spp. Aphelenchoides besseyi Christie2. Bursaphelenchus xylophilus Steiner amp; Buhrer Nickle şi vectorii săi Monochamus carolinensis Olivier 3.

vestibular papillomatosis emedicine cancer rectal t2