entomologie divastudio.ro

Paraziți ai bufo regulais

Crearea unor paraziți ai bufo regulais Distrugerea directă a compoziţiei pe specii condiţiilor de rezistente la daune speciilor dăunătoare a entomofaunei existentă Fig. Schema măsurilor generale de combatere a dăunătorilor după Scegolev 9 2. Astfel, prin comerţul diferitor produse vegetale, în secolul trecut au pătruns o serie de specii de dăunători foarte periculoşi din America în Europa filoxera, gândacul din Colorado, păduchele din San Jose, omida păroasă a dudului etc.

Unele dintre speciile de dăunători, pătrunzând în regiuni noi şi negăsind condiţii favorabile pentru dezvoltare, dispar, iar altele, mai ales acele cu o plasticitate ecologică mare, se aclimatizează foarte repede în noile condiţii, se înmulţesc în masă şi pot produce daune deosebit de mari.

paraziți ai bufo regulais

Adesea aceste specii de dăunători devin mult mai agresive decât în patria de origine, fapt ce se explică prin condiţiile climatice şi hrana favorabilă precum şi prin lipsa duşmanilor şi paraziţilor naturali.

De exemplu, filoxera, gândacul din Colorado, păduchele din San Jose, omida păroasă a dudului paraziți ai bufo regulais, la baştină lor America nu prezintă o importanţă economică mare, pe când în Europa provoacă daune mari; Musca paraziți medii în corpul uman Hessa, sfredelitorul porumbului, omida păroasă a stejarului etc, aduc pagube neînsemnate în Europa, iar în America sunt extrem de periculoase.

Pentru a se preveni pătrunderea unor specii de dăunători primejdioşi de pe un teritoriu pe altul, unde încă n-au fost semnalate speciile respective, a fost instituită o organizaţie internaţională specială, numită Carantinafitosanitară.

Paralel cu intensificarea continu a schimburilor internaionale de produse i materiale vegetale, n cadrul relaiilor comerciale, dezvoltarea turismului, a crescut considerabil posibilitatea de rspndire a diferitor specii de duntori periculoi pentru plante de pe un continent pe altul, dintr-o ar n alta etc. Astfel, prin comerul diferitor produse vegetale, n secolul trecut au ptruns o serie de specii de duntori foarte periculoi din America n Europa filoxera, gndacul din Colorado, pduchele din San Jose, omida proas a dudului etc. Unele dintre toxina clostridium de duntori, ptrunznd n regiuni noi i negsind condiii favorabile pentru dezvoltare, dispar, iar altele, mai ales acele cu o plasticitate ecologic mare, se aclimatizeaz foarte repede n noile condiii, se nmulesc n mas i pot produce daune deosebit de mari.

Carantina fitosanitară reprezintă un complex de măsuri adoptate de stat, îndreptate spre apărarea teritoriului ţării de pătrunderea din alte ţări şi răspândirea pe teritoriul ţării noastre a unor agenţi fitopatogeni, seminţe de buruieni de carantină şi dăunători periculoşi pentru plantele care nu au fost încă semnalaţi la noi, iar în cazul pătrunderii acestora, aplicarea măsurilor pentru localizarea şi lichidarea focarelor respective, precum şi pentru limitarea arealului de răspândire a unor specii existente.

Obiect de carantină se numeşte specia de dăunător, agent fitopatogen al bolii plantelor sau specia de buruieni, care lipseşte sau are răspândire limitată pe teritoriul dat, însă poate paraziți ai bufo regulais adusă sau poate pătrunde de sine stătător din afară şi poate provoca daune colosale plantelor şi producţiei vegetale.

După obiectivul pe care-l urmăreşte, carantina fitosanitară poate fi internă şi externă. Carantina internă reprezintă un complex de măsuri îndreptate spre preîntâmpinarea răspândirii obiectelor de carantină existente dej a pe teritoriul ţării respective sau a altor specii periculoase pentru plante în interiorul ţării, în zonele în care încă nu a fost semnalată prezenţa lor, prin depistarea lor la timp, localizarea şi lichidarea focarelor.

In acest scop 10 există reglementări speciale legi, hotărâri, dispoziţii etc. Măsurile de carantină fitosanitară internă sunt efectuate de inspectorii zonali de carantină fitosanitară care organizează şi execută controlul fitosanitar al culturilor, pentru depistarea eventualilor dăunători de carantină, stabilesc aria de răspândire şi aplicarea măsurilor de limitare a extinderii sau de lichidare a acestora.

Carantina externă este complexul de măsuri care se aplică la punctele vamale terestre, aeriene, maritime şi fluviale pentru preîntâmpinarea pătrunderii în ţară a dăunătorilor de carantină, periculoşi diferitor culturi care nu există în ţara respectivă.

Mult mai mult decât documente.

Controlul este efectuat de inspectoratele de carantină fitosanitară vamale, care au obligaţia de a efectua controlul tuturor produselor vegetale care se paraziți ai bufo regulais în ţara dată, se exportă sau se află în trecere pe teritoriul ei.

Toate produsele care se importă sau se exportă trebuie să fie însoţite de certificate fitosanitare, în care se indică originea produselor şi neinfectarea lor de dăunători de carantină. Dacă în urma controlului fitosanitar sunt depistaţi dăunătorii de carantină se iau, măsuri corespunzătoare.

In funcţie de specia de dăunători semnalaţi exemple de vierme plateyhelminthes gradul de periculozitate, produsele paraziți ai bufo regulais infestate pot fi returnate ţării exportatoare sau supuse unor tratamente tehnice sau chimice refrigerare, gazare etc.

Pentru anumite produse la care există îndoială sau la care nu se poate determina în momentul controlului prezenţa speciilor de carantină, se impune dezinsecţia lor în instalaţii speciale. Uneori în timpul controlului de carantină al materialului săditor şi al seminţelor apar îndoieli privind infestarea ascunsă latentăcare de obicei se poate manifesta numai în perioada de vegetaţie.

In asemenea cazuri, materialul săditor sau seminţele sunt expediate pentru verificare în pepiniere şi câmpuri speciale de carantină, unde sunt crescute în curs de 1 -2 sezoane de vegetaţie, după care materialul săditor sau seminţele sănătoase sunt livrate cu garanţia lipsei totale a infestării.

Pe plan internaţional, problemele de carantină fitosanitară sunt reglementate prin convenţii ce se încheie între ţările interesate privind importul sau exportul diferitelor produse vegetale. Acesta aplică pe teritoriul republicii un sistem de măsuri statale privind carantina internă şi externă, care au drept scop ocrotirea republicii de dăunătorii de peste hotare, păzirea de boli şi de buruieni de carantină, ce pot produce economiei naţionale pagube considerabile.

Urmăreşte identificarea, localizarea şi lichidarea la timp a dăunătorilor, bolilor şi buruie­ nilor de carantină, precum şi prevenirea pătrunderii lor în acele zone ale republicii, unde acestea lipsesc. Organizează controlul în ce priveşte respectarea regulilor în vigoare şi a măsurilor de carantină a plantelor la producerea, colectarea, transportarea, păstrarea, prelucrarea şi realizarea producţiei agricole şi a altei producţii de origine vegetală.

Pentru îndeplinirea acestor funcţii, organele Inspectoratului de Stat pentru Carantină a plantelor cercetează sistematic culturile agricole, produsele vegetale depozitate şi 11 întreprinderile de prelucrare a lor; controlează materialul de plantare şi cel de seminţe etc. Elaborează împreună cu instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul agriculturii unele măsuri eficiente de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor de carantină.

Efectuează controlul de stat asupra mdeplinirii măsurilor de carantină paraziți ai bufo regulais de ministere, departamente, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cât şi de particulari; Organizează propagarea şi aplicarea pe scară largă în producţie a realizărilor ştiinţei şi paraziți ai bufo regulais înaintate, a metodelor noi de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor de carantină etc.

Datorită aplicării măsurilor ciuperci si quinoa de carantină fitosanitară, a fost împiedicată pătrunderea în republica noastră a multor specii de dăunători, boli şi buruieni de carantină care puteau cauza agriculturii noastre pierderi deosebit de maricontribuind astfel la crearea unor rezerve mari de produse alimentare. Cu ajutorul lor se poate preîntâmpina apariţia în masă a dăunătorilor, reducerea densităţii lor şi a daunelor provocate de ei.

Rolul măsurilor agrofitotehnice constă în modificarea condiţiilor de trai ale organismelor vegetale şi animale în aşa fel încât acestea să devină favorabile pentru plante şi nefavorabile pentru dezvoltarea şi înmulţirea dăunătorilor.

Вдруг он ответил громким голосом. - Как ты могла сказать этим солдатам, что октопауки не похищали тебя?. Ты сделала меня посмешищем, все в Новом Эдеме слышали, как по телевидению я описывал тот ужасный момент, когда тебя похитили.

Este bine cunoscut faptul că plantele care au condiţii optime de viaţă au şi o creştere viguroasă şi sunt mai rezistente la atac, iar cele la care condiţiile sunt nefavorabile au o dezvoltare slaba şi sunt expuse atacului. Prin aplicarea raţională a unui complex de măsuri agrotehnice se poate asigura uneori protecţia recoltei de dăunători, fără a recurge la tratamente chimice.

Printre măsurile agrotehnice o importantă deosebită în reducerea populaţiilor de dăunători şi a pagubelor provocate de ei o prezintă: alegerea terenului, asolamentul, prelucrarea solului, aplicarea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor, folosirea speciilor, soiurilor şi a hibrizilor de plante rezistente, stabilirea epocii de semănat, sămânţa şi materialul săditor, adâncimea de semănat şi desimea plantelor, întreţinerea culturilor, recoltarea la timp a culturilor, măsurile de igienă culturală ş.

Alegerea terenului. Un rol important în prevenirea atacului şi combaterea unor dăunători, în special a dăunătorilor pepinierelor pomicole şi viticole, precum şi a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi, a viţei de vie etc. Astfel, viermii-sârmă Elateridae şi viermii albi Scarabaeidae preferă solurile mai umede şi uşor acide, iar filoxera Vîteus vitifolii 12 Fitch.

Intervenind la alegerea paraziți ai bufo regulais, în sensul amplasării culturilor pe solurile nefavorabile dăunătorilor, se împiedică înmulţirea în masă.

Ploşniţele cerealelor Eurygaster sp. De asemenea terenurile din apropierea pădurilor de foioase sunt mult mai expuse infestărilor cu larve de cărăbuşi Melolontha melolontha L.

paraziți ai bufo regulais hpv impfung nachteile

De aceea, pentru a preveni producerea unor atacuri timpurii şi intense, trebuie evitată amplasarea culturilor de plante grarninee, cruci fere, de sfeclă şi a celor furajere pe terenurile din preajma pădurilor. Atacurile puternice ale musculiţelor galicole Cecidomyidae se pot evita prin amplasarea culturilor semincere pe terenuri bine aerisite şi iluminate, deoarece pe aceste terenuri se creează condiţii nefavorabile pentru depunerea ouălor şi înmulţirea dăunătorilor.

Aplicarea unui asolament raţional are un rol important nu numai în menţinerea fertilităţii solului, sporirea cantitativă şi calitativă a recoltei etc, dar, în acelaşi timp, este şi un element extrem de important paraziți ai bufo regulais reducerea densităţii numerice a dăunătorilor. Rotaţia raţională a culturilor în asolament reprezintă una din principalele măsuri agrotehnice de combatere a dăunătorilor.

Practicarea monoculturii ani la rând, sau a unui număr redus de specii de plante, ca în cazul legumelor cultivate în spaţii protejate sere şi solariiduce la stabilizarea focarelor de dăunători nematozi, insecte, rozătoare etc. Pentru evitarea pagubelor provocate de dăunători, se recomandă ca la alcătuirea schemelor de asolamente să se ţină seama ca, culturile să nu revină pe acelaşi teren decât după o perioadă de minimum: la floarea-soarelui ani, la sfecla pentru zahăr după ani, la tutun peste ani, la fasole şi soia de asemenea peste ani, la mazăre peste hpv virus keel symptomen ani, la ceapă, usturoi şi praz peste ani etc.

Astfel, culturile de ceapă, usturoi, praz, sfeclă, ovăz, morcov etc, frecvent sunt atacate de nematozi, mai ales pe terenurile unde aceste culturi au fost cultivate mai mulţi ani la rând. De exemplu, pentru evitarea pagubelor provocate de nematodul sfeclei Heterodera schachtii Schmidt.

Pentru prevenirea şi combaterea nematodului bulbilor Ditylenchus dipsaci Kubn. Atacul gândacului ghebos al cerealelor Zabrus tenebrioides Goeze. Pe terenurile puternic infestate de larvele speciilor deAgriotes, Athous etc, prin cultivarea în cadrul rotaţiei a unor plante nepreferate de larve, cum sunt inul, mazărea, unele crucifere etc, se produce o pierire în masă a acestora ca urmare a hrănirii necorespunzătoare.

Pentru evitarea atacului moliei paraziți ai bufo regulais de soia Etiella zinckenella Tr. Pentru a preveni infestarea puternică a culturilor de orz, secară, ovăz de tripşii gramineelor Haplothrips tritici Kurd.

paraziți ai bufo regulais peritoneal cancer immunotherapy

Prin alternarea raţională a culturilor în asolament se poate reduce considerabil pierderea de sămânţă, produsă de ţânţarul florilor şi al păstăilor de mazăre Contariniapisi Winn. De aceea, la repartizarea în spaţiu a solelor cu plante cultivate se recomandă ca, amplasarea noii culturi să se facă la o distanţă cât mai mare de cea veche.

Cu cât distanţa dintre aceste culturi este mai mare, cu atât posibilitatea migrării dăunătorilor este mai redusă De exemplu, amplasarea culturilor semincere de mazăre noi semănate la o distanţă de cel puţin 1 -2 km de solele cu leguminoase perene, contribuie la reducerea atacului produs de molia păstăilor de mazăre Grapholitha nigricana Steph.

Pentru a preveni o invazie în culturile noi de lucerna a ploşniţelor Adelphocoris lineolatus Goeze şi Lyguspratensis L. Prin izolarea în spaţiu a noilor culturi de sparcetă de cele vechi, se poate preveni pericolul unui atac puternic al viespii seminţelor de sparcetă Eurytoma onobrychidisN' k. Izolarea în spaţiu a culturilor noi de porumb de cele vechi contribuie la prevenirea unui atac puternic al gărgăriţei răţişoara frunzelor de porumb Tanymecus dilaticollis Gyll.

Din cele menţionate mai sus reiese paraziți ai bufo regulais, pentru evitarea înmulţirii în masă a dăunătorilor şi reducerii pagubelor produse de ei, la alcătuirea schemelor de asolament, pe lângă criteriile economico-sociale, trebuie să se ţină seama şi de criteriile biologice şi tehnice, pentru a se asigura o eficacitate profilactică maximă.

paraziți ai bufo regulais ce pastile împotriva paraziților

Lucrările solului. O însemnătate deosebită în combaterea dăunătorilor, mai ales a 14 celor care îşi petrec cea mai mare parte din viaţă în sol, în diferite stadii ou, larvă, pupă etc. Din această categorie de lucrări, un rol deosebit prezintă: desţelenirea, dezmiriştirea, distrugerea samuraslei, arăturile adânci de vară şi de toamnă, pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor prin grăpare şi discuire, lucrarea repetată a solului cu cultivatorul în cursul perioadei de vegetaţie etc.

Toate acestea, contribuie la distrugerea numeroaselor specii de insecte dăunătoare în mod direct sau prin acţiunea pieselor active ale agregatelor tăiere, strivire etcprin schimbarea vegetaţiei şi a rmcroclimei, ceea ce influenţează negativ asupra dezvoltării dăunătorilor.

Numeroşi dăunători ai plantelor agricole se dezvoltă pe terenurile înţelenite pârloage, păşuni, fâneţe, haturi, margini de drumuri etc. Aşa de exemplu, lăcusta italiană Calliptamus italicus L. Paraziți ai bufo regulais afară de aceasta, pe terenurile înţelenite cresc şi o serie de buruieni - gazde intermediare pentru diferiţi dăunători.

De aceea, prin paraziți ai bufo regulais haturilor şi a pârloagelor neproductive se previn atacurile acestor dăunători. O altă prelucrare a solului, care contribuie la distrugerea unui mare număr de dăunători, este dezmiriştirea. După recoltarea unor culturi timpurii: rapiţă, secară furajeră mazăre, grâu, medicamente eficiente pentru viermi la adulți, secară, fasole, linte, ovăz etc, o parte din insectele dăunătoare se află în diferite stadii ou, larvă, pupă sau adult atât în sol, cât şi la suprafaţa solului.

Printre acestea se numără tripşii cerealelor Haplothrips tritici Kurdj. Efectuarea dezmiriştirii imediat după recoltare, contribuie la distrugerea acestor dăunători, fie în urma prelucrării paraziți ai bufo regulais a solului, fie prin plasarea acestora în condiţii nefavorabile de căldură, uscăciune, vânt, radiaţii solare etc, papilloma virus uomo sintomi gola din cauza propriilor paraziţi sau prădători.

paraziți ai bufo regulais viermi de plat

Dezmiriştirea are un rol hotărâtor şi în combaterea unui număr mare de buruieni - gazde intermediare ale unor dăunători. Un efect deosebit în reducerea unui mare număr de dăunători are distrugerea samuraslei.

paraziți ai bufo regulais virusi fruthit

Pe samuraslă îşi continuă ciclul biologic Oscinella frit L. De asemenea, samuraslă serveşte ca hrană larvelor gândacului ghebos al cerealelor Zabrus tenebrioides Goeze. De aceea este necesar ca imediat după răsărire, samuraslă să fie distrusă cu cultivatorul. O importanţă deosebită în distrugerea unui mare număr de dăunători care trăiesc în sol are arătura de vară şi de toamnă, grăpatul şi lucrările cu cultivatorul sau cu discul în cursul perioadei de vegetaţie.

Astfel, prin arăturile adânci de toamnă se 15 distrug mecanic o parte din larvele unor dăunători din sol, cum sunt: viermii-sârmă Agriotes sp.

Entomologie

Afară de aceasta, prin efectuarea arăturilor se scot la suprafaţă o serie de larve, pupe şi ouă, unde pier din cauza expunerii la soare, la vânt şi ploi, sau sunt consumate de păsări şi mamifere insectivore, paraziți ai bufo regulais prădătoare, sau sunt distruse de insecte şi ciuperci parazite. Din contra, alte specii de insecte, care trăiesc pe plante, ca păduchii de frunze, muştele cerealelor etc, sunt îngropate adânc în sol, unde pier. Un rol important în combaterea dăunătorilor are şi arătura de vară, efectuată imediat după recoltarea culturilor timpurii.

In afară de aceasta, prin efectuarea arăturii de vară este distrusă samurasla, ce influenţează pozitiv evoluţia diferitor dăunători. La combaterea dăunătorilor contribuie şi pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor prin grăpare sau discuire, precum şi prelucrarea repetată a solului cu cultivatorul în cursul perioadei de vegetaţie.

Prelucrarea repetată a solului, în cursul perioadei de vegetaţie, cu cultivatorul şi prelucrarea manuală efectuate în perioada de depunere a ouălor în sol şi în timpul apariţiei larvelor la gândacii pocnitori Agriotes sp.

In afară de cele menţionate mai sus, lucrările solului nu reprezintă numai o măsură mecanică tăiere, îngropare, scoatere la suprafaţă etcci prin acestea se uşurează accesul insectelor prădătoare şi parazite către insectele dăunătoare din sol.

entomologie agricola.pdf

Aplicarea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor. Este bine cunoscut faptul că, fertilizarea echilibrată în funcţie de sol şi cerinţele plantei, asigură o dezvoltare normală şi o producţie sporită.

In schimb, utilizarea îngrăşămintelor azotate, administrate unilateral, sensibilizează plantele faţă de atacul dăunătorilor şi, prelungind perioada de vegetaţie, face ca acestea să fie mai puternic atacate de afîde, acarieni, etc. De aceea, aplicarea îngrăşămintelor are un rol important şi în combaterea dăunătorilor.

Astfel, aplicarea îngrăşămintelor, mai ales a celor azotate şi potasice, asigură o dezvoltare mai rapidă a plantelor, devenind mai rezistente la atacul dăunătorilor acarianul roşu comun, afîde, muştele cerealelor etc.

Culturile de crucifere, de sfeclă etc, îngrăşate primăvara, sunt mai rezistente la atacul puricilor Phyllotreta sp. Fertilizarea 16 terenurilor infestate determină o accelerare a ritmului de creştere, de refacere a aparatului foliar, de dezvoltare a sistemului radicular şi aîntregii plante.

Prin aceasta se reduc indirect pierderile pe care le produc unii dăunători, ca acarianul roşu comun Tetranychus urticae Koch. Acţiunea îngrăşămintelor se manifestă şi prin modificări anatomorfologice şi fiziologice ale plantelor, schimbându-se astfel raporturile dintre plantă-gazdă şi dăunători.

Функции, которые обычно разделены на этой планете сотнями километров, в связи с пространственными ограничениями исполнялись в одном и том же районе. Например, в развитых колониях октопауков альтернаты не живут за городскими воротами - им отведена собственная планета. Николь улыбнулась.

De exemplu, mgrăşămintele fosfatice şi potasicc măresc rezistenţa plantelor la atacul dăunătorilor datorită îngroşării cuticulei şi grăbirii matitrizării plantelor, iar cele cu azot măresc sensibilitateaplantelor la atacul dăunătorilor, fapt care se explică prin modificări survenite în structura celulară şi prin prelungirea perioadei de vegetaţie.

Astfel, la cerealele îngrăşate cu superfosfat se dezvoltă mai mult ţesutul lemnos, din care cauză devin mai rezistente la atacul afidelor, tripşilor etc.

Aplicarea unilaterala a îngrăşămintelor cu azot, la porumb măreşte gradul de atac al viermilor-sârmă Agriotes sp. Pe lângă aceasta, unele mgrâşăminte au şi o acţiune directă asupra dăunătorilor din sol. In mare parte sunt distruse şi larvele muştei galbene a paraziți ai bufo regulais Chlorops pumilionis Bjerk.

Ombladon - Muie Garda (Official Video)

Musca suedeză Oscinellafrit L. O importanţă deosebită în combaterea unor dăunători o prezintă şi amendamentele. Unele specii de dăunători preferă solurile cu reacţie acidă, iar altele - cu reacţie bazică. De exemplu, pe solurile acide culturile sunt puternic atacate de viermii-sârmă Elateridaedar dacă li se adaugă amendamente de var, aciditatea se corectează, creându-se condiţii nefavorabile pentru înmulţirea dăunătorilor, iar ca urmare se reduce densitatea numerică a dăunătorilor, şi respectiv, gradul de atac al lor.

Folosirea speciilor, soiurilor şi hibrizilor de plante rezistente. Una dintre direcţiile cele mai importante de prevenire a atacului dăunătorilor şi agenţilor fitopatogeni o reprezintă soiurile rezistente de plante.

entomologie divastudio.ro

Rezistenţa plantelor la boli şi dăunători este o însuşire complexă care depinde atât de ereditatea plantei, cât şi de o serie de factori ca: agresivitatea dăunătorului, particularităţile morfologice şi fiziologice ale plantelor, compoziţia chimică a plantelor, specializarea dăunătorului, vârsta şi starea plantei, 17 Universitatea Agrară de Stat fa Moldova temperatura şi umiditatea, agrotehnica aplicată etc.

Astfel, soiurile de lupin care nu conţin alcaloizi paraziți ai bufo regulais paraziți ai bufo regulais puternic atacate de afîde decât cele ce conţin aceste componente; soiurile de varză cu coceanul roşu sunt mai puţin atacate de musca verzei Delia brassicae Bche. Până în prezent se cunosc însă puţine soiuri de plante rezistente la dăunători. Interesul faţă de această problemă a crescut substanţial în ultimul timp, când au fost obţinute soiuri de grâu de toamnă şi de primăvară care manifestă o rezistenţă accentuată la atacul muştei de Hessa Mayetiola destructor Say.

Actualmente, un interes deosebit prezintă obţinerea soiurilor rezistente la dăunătorii polifagi şi a soiurilor cu o rezistenţă complexă faţă de boli şi dăunători.